ZIRS Vnos vlog

   
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
 
 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 
  ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT  
  REPUBLIKE SLOVENIJE  
     
  ODDAJA VLOG ZA URADNI NADZOR POŠILJK IZ TRETJIH DRŽAV
 
     
  Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: + 386 01 28 03 802
e-mail: gp.zirs@gov.si