ZIRS Vnos vlog

   
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
 
 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 
  ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT  
  REPUBLIKE SLOVENIJE  
     
  REGISTRACIJA ŽIVILSKIH OBRATOV ZA PREHRANSKA DOPOLNILA IN ŽIVILA ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE
 
  Spletna aplikacija Zdravstvenega inšpektorata je namenjena registraciji živilskih obratov in posodabljanju podatkov o obratih, ki opravljajo katerokoli dejavnost v povezavi s prehranskimi dopolnili in živili za posebne prehranske namene.

Registracija in posodabljanje podatkov o ostalih živilskih obratih se izvaja pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, vključno z registracijo gostinskih obratov, institucionalnih obratov prehrane in obratov za prehrano na delu. Od 1.1.2014 je namreč v skladu s 3. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi (ZDU-1G) za področje varnosti in kakovosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
 
  Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: + 386 01 28 03 802
Faks: + 386 01 28 03 808
e-mail: gp.zirs@gov.si